top of page
GreenFox Marine logo

Teknologi som avdekker nefrokalsinose på et tidlig stadium.

Ultrasound examination of salmon with nefrocalsinosis
Ultralydbilde av fisk med nefrokalsinose


Gjennom egne studier har GreenFox Marine kommet langt med å avdekke ulike typer sykdom hos fisk.

Vi kan snart tilby kartlegging av fiskehelse ved bruk av AI og ultralyd som en del av den teknologien vi har utviklet til å sortere kjønn. Dette gir oss gode muligheter til å iverksette tiltak på et tidlig stadium for å unngå videre utvikling av sykdom som kan medføre fiskedød.

Fiskens liv spares under ultralydundersøkelse i motsetning til de metoder som til nå er blitt benyttet for å kartlegge nefrekalsinose.Erling Aspen. CEO Greenfox Marine
Erling Aspen. CEO, Greenfox MarineDaglig leder Erling Aspen i GreenFox Marine har stor tro på at den nye teknologien vil bidra til en vesentlig reduksjon i fiskedød samt bedre dyrevelferden hos oppdrettsfisk.

Comments


bottom of page