top of page
GreenFox Marine logo

Påvisning av hjertetilstand hos fisk ved bruk av ultralyd og AI!

GreenFox Marine kan ut ifra egne forsøksresultater se at vi kan få tydelige ultralydbilder av hjertet hos fisk. Dette gir oss muligheten til å lage maskinelle løsninger for automatisk klassifisering av hjertehelse.Swimming salmon
Teknologi utviklet for bedre fiskevelferd

Tidlig sortering av individer i grupper med ulike helsemessige forutsetninger muliggjør differensiert produksjon. Dette vil bidra til en økt produktivitet, gi næring til en bedre fiskevelferd samt redusere dødeligheten hos fisk.


Comments


bottom of page