top of page
GreenFox Marine logo

Vår teknologi er skalerbar og kan også

anvendes for flere andre formål

Fisker i mære

GreenFox Marine ble etablert i 2020, og er en spin-off fra selskapet GreenFox, som ble etablert i 2016. Med utgangspunkt i teknologien innen styringssystemer til GreenFox og utvikling av høyoppløselig ultralydutstyr fra Aurotech Ultrasound AS ble idéen om å utvikle et system som kunne separere smolt på kjønn. Med utgangspunkt i denne teknologien og vår gründer, Roger Gullikstad, sin bakgrunn innen utvikling av høyoppløselig ultralydutstyr i selskapet Aurotech Ultrasound AS, oppstod spiren til GreenFox Marine AS. Flere anvendelsesområder med å kombinere GreenFox-teknologien med bruk av høyoppløselig ultralyd ble vurdert, men kjønnsbestemmelse av fisk var det som utpekte seg som det mest aktuelle.

 

Halvard Andresen er COO i selskapet og prosjektleder. Halvard er gründeren av MASKON som i 2013 ble solgt til Skala. I dag heter selskapet Skala Maskon. I tiden i Maskon ble det utviklet flere viktige tekniske nyvinninger for oppdrettsbransjen. Blant annet høyhastighets sorteringsmaskiner for rogn og helautomatisk vaksineringsmaskiner for vaksinering av smolt som er verdensledende. Halvard sin kompetanse for robuste løsninger for oppdrettsnæringen og et stort nettverk i bransjen er viktig for oss.

 

Med vår sammensetting av teamet, så har vi kompetanse innen elektronikkutvikling, høyoppløselig ultralyd, mekanikk/automasjon og kunstig intelligens (AI). Dette har bragt oss raskt fremover, da også med høyt fokus på gjennomføring/ «time to market».

 

Vi har samarbeid med AquaGen AS, som er verdensledende innen stamfisk avl på laks. AquaGen har forsket mye på bruk av ultralyd på laks og har gjennom vårt samarbeid tilført oss mye kunnskap.

 

Vår teknologi er skalerbar og ambisjonen vår fremover er å levere løsninger som blant annet kan se indre egenskaper hos fisken, og benyttes på andre fiskearter.

Om oss

Skala Maskon har i en årrekke utviklet teknologi og bygget maskiner for settefiskindustrien. Blant annet helautomatisk vaksinering av smolt, fiskepumper og rognsorteringsmaskiner. De er i dag verdensledende på disse områdene og er vår teknologipartner på konstruksjon og bygging av våre systemer.

Skala Maskon logo

AquaGen er et forskningsorientert avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale og befruktet rogn til den globale akvakulturnæringen. Med vitenskap, helse, bærekraft og fremtid som drivkraft forvalter og eier AquaGen verdens mest foredlede avlsmateriale på atlantisk laks, regnbueørret, stillehavslaks og rognkjeks. AquaGen er teknologipartner med sin fagkompetanse og praktiske erfaring.

AquaGen logo

Aurotech Ultrasound AS develops digital signal-processing ultrasound technology and offers high-end digital ultrasound front-end modules to ODM (Original Design Manufacturing) or license partners. Aurotech are technologypartner and supplier of the ultrasoundsystem in the gender-sortingmachine.

Skala Maskon logo

Jon Anders Leikvoll

Daglig leder
Skala Maskon AS

 

Potensialet for næringa med kjønnssortering av smolt/settefisk har vi kjent i til i flere år og det er lagt ned mye forskning fra flere miljøer for å få til dette. Med teknologien høyoppløselig ultralyd og kunstig intelligens, slik det er satt i system av GreenFox Marine, gir dette både nøyaktighet og hastighet som trengs for bruk i helautomatiske systemer.

AquaGen logo

Mona Rosta

Produksjonssjef
Avlsoperasjoner og Smolt
AquaGen

Teknologien som benyttes i sorteringsmaskinen for stamfisk er både rask og meget nøyaktig. Det vil spare mange operatørtimer og føre til at vi kan kjønnssortere større kvantum enn det vi gjør i dag. Nøyaktigheten i maskinell sortering ser også ut til å være høyere enn ved manuell sortering.

Mowi logo

Matt Baranski

Genetics Manager
Mowi Genetics AS
 

Mowi is very interested in automated ultrasound based sex sorting of pre-smolts for improved utilization of broodstock licenses, and potentially improved performance and management of fish stocks in commercial production sites.

Våre teknologipartnere

bottom of page