top of page
GreenFox Marine logo

LØSNING

Med vår teknologi, så kan man kjønnsbestemme fisken ned til 35 gram. Dette muliggjør at settefiskanleggene kan levere kjønnsseparert fisk til oppdrettsselskapene før utsetting i sjøen.

I vår løsning kombinerer vi flere ulike teknologier, hvor vi har lang og tung erfaring. GreenFox styringssystem med høy prosessorkraft, høyoppløselig ultralydutstyr fra Aurotech Ultrasound AS, kunstig intelligens for analyse og kjønnsbestemmelse, samt robust automasjon/mekanikk.

Løsningen vår utvikles i to ulike varianter:
 

Automatisk kjønnssorterer for laksesmolt med manuell innmating:

Maskinen forsynes med bedøvet fisk i passende mengde og operatør plasserer fisken i lommer på et transportbånd i jevn fart. Fisk mates ut i enden på båndet og til skanner. Bildene som genereres i ultralyssystemet analyseres ved hjelp av kunstig intelligens (AI) og kjønnet identifiseres. Fisken styres til riktig utmatingsposisjons. Kapasitet forventes å være rundt 3000 fisk per time. De første maskinene forventes levert og driftsatt sommer/høst 2022.

 

Fullautomatisk kjønnssortering integrert i vaksinemaskiner:

GreenFox jobber med løsninger for å integrere vår teknologi for kjønnssortering og undersøkelser av andre indre egenskaper på fisken i vaksinemaskiner. Vår målsetting er å få utført ulike ultralydundersøkelser samtidig som at fisken vaksineres.

  

Løsningen er patentsøkt.

 

Videre utviklingsarbeid av vår løsning vil være å undersøke andre indre egenskaper på fisken, samt tilsvarende løsninger for andre fisketyper.

Automatisk kjønnsortering av fisk

TIDLIG PROTOTYPE

bottom of page