top of page
GreenFox Marine logo
Fiskestim
Animasjon av fisker som svømmer

ØKT GEVINST MED
KJØNNSSORTERING

Bakgrunnsbilde av bølger

HVA SIES OM OSS

Skala Maskon logo

Jon Anders Leikvoll

Daglig leder
Skala Maskon AS
 

I de senere årene er det lagt ned mye teknologiutvikling for å få sortert kjønn på fisk ved bruk av ultralyd. GreenFox Marine har utviklet teknologien videre med bruk av høyoppløselig ultralyd og kunstig intelligens rettet mot system for automatisk sortering av kjønn.

AquaGen logo

Mona Rosta

Produksjonssjef
Avlsoperasjoner og Smolt
AquaGen

Teknologien som benyttes i sorteringsmaskinen for stamfisk er både rask og meget nøyaktig. Det vil spare mange operatørtimer og føre til at vi kan kjønnssortere større kvantum enn det vi gjør i dag. Nøyaktigheten i maskinell sortering ser også ut til å være høyere enn ved manuell sortering.

Mowi logo

Matt Baranski

Genetics Manager
Mowi Genetics AS
 

Mowi is very interested in automated ultrasound based sex sorting of pre-smolts for improved utilization of broodstock licenses, and potentially improved performance and management of fish stocks in commercial production sites.

Man ser en betydelig reduksjon i dødelighet blant fisk og mindre sår/skader i kjønnsseparerte merder.

 Fiskevelferd

Ved kjønnsseparerte merder oppnår man økt produksjon med reduserte innsatsfaktorer.

Produksjons-

optimalisering

Fullskala forsøk viser at begge kjønn vokser betydelig raskere i kjønnsseparerte merder. 

Raskere vekst

Ved å sortere smolt til kjønnsseparerte merder gis muligheter til å optimalisere produksjonen på eksisterende anlegg og konsesjoner. Forskning og studier underbygger at det ligger et betydelig potensial som kan tas ut på flere måter.

Automatisk kjønnssortering
av laksesmolt
Fiskemærer i fjellvann

Ved å benytte kjønnsseparerte merder ser man at begge kjønn vokser raskere. Hannfisken kan oppnå slaktevekt inntil 3,5 måneder tidligere enn i  miksede merder.

Raskere vekst
 
Fiskemærer i fjellvann

Ved å benytte kjønnsseparerte merder oppnås mer lik slaktevekt for både hunnfisk og hannfisk. Homogen slaktevekt gir fordeler også i slakteanleggene.

Hannfiskens vekstkurve og kjønnsmodning trenger ikke lengre alene være avgjørende for tidspunkt for slakting, slik det kan være i miks merd.

Bedre kontroll på slaktevekt
 
Fiskemærer med båt

Kjønnsseparerte merder gir en jevnere vekst og gir bedre produksjonsstyring.

 

Man kan tilpasse produksjonen og styre ulike parameter til de ulike vekt- og kjønnsgrupper. Alt fra tilpasset fôring, lysbehandling, slaktetidspunkt, foredlingsprosess osv.

Enklere produksjonsstyring
 

Fullskala forsøk i Norge og det faktum av at over 50% av all oppdrettslaks i Chile er (manuelt) kjønnsseparert viser store fordeler med dette.

 • Redusert stress for fisken i merdene, gir økt fiskevelferd.

 • Økt kjøttkvalitet pga mindre sårskader og bedre miljø i merdene.

 • Reduksjon av lus da fisken står kortere tid i sjøen.

 • Bedre fôrfaktor da man kan tilpasse fôringen ifht kjønn og vekstfase.

 • Redusert lysbehandling da det kan tilpasses de ulike kjønnene.

 • Økt bærekraft og redusert fotavtrykk da man får økt produksjon med mindre ressursbruk.

 • Bedre produksjonsunderlag da det er jevnere vekst på kjønnsseparerte grupper og dermed enklere å ha tilpasset oppfølging til de ulike gruppene.

 

Mer informasjon og dokumentasjon:

PDF:            TN-0006 Sammendrag av forskning på kjønnssortering av laks, GreenFox Marine AS, 2021

Nettside:    Doktorgrad på ultralydsortering av kjønn og kjønnsmodning hos laks, Ingunn Næve, Aquagen AS, 2020

Nettside:    FoU-konsesjoner for redusert produksjonstid ved bruk av avlsteknologier innvilget, Ilaks.no, 2018

PDF:             Uttalelse vedrørende Greenfox Marine, Aqua Kompetanse AS, 2020

Referanser:

Production Planning for Atlantic Salmon under Uncertainty with Impact of Extensive Site Management, Martin Næss og Fredrik Selnes Patricksson, 2019

Tactical Production Planning for Atlantic Salmon Farming Under Uncertainty of Salmon Lice, Randulf Martin Aasen, 2021

Fullskala forsøk i Norge viser betydelig fordeler med kjønnsseparert laks i merdene

 • Redusert stress for fisken i merdene, gir økt fiskevelferd.

 • Økt kjøttkvalitet pga mindre sårskader og bedre miljø i merdene.

 • Reduksjon av lus da fisken står kortere tid i sjøen.

 • Bedre fôrfaktor da man kan tilpasse fôringen ifht kjønn og vekstfase.

 • Redusert lysbehandling da det kan tilpasses de ulike kjønnene.

 • Økt bærekraft og redusert fotavtrykk da man får økt produksjon med mindre ressursbruk.

 • Bedre produksjonsunderlag da det er jevnere vekst på kjønnsseparerte grupper og dermed enklere å ha tilpasset oppfølging til de ulike gruppene.

Bli med i vårt nyhetsbrev for å få tilsendt teknisk ark!

Klikk her for å laste ned

bottom of page